Jdi na obsah Jdi na menu
 


pokuta rozhodčí

30. 11. 2007

 

 

DK ABRStř.M, Legionářská 12, 779 00 Olomouc

 

 

IČO: 70923353, bankovní spojení - č. účtu: 86-6658250257/0100, KB Olomouc

e-mail: basketbal.olomoucky.kraj@seznam,cz

tel:  +420585203836

 

 

č.j. DK 08/07

V Olomouci, dne  9.11.200

Adresát:             pan

                        Mgr. David Vyplel

 

                        Dřevnická 1788

                        760 01 Zlín

                                   

        Věc:  Uložení disciplinárního trestu – nesprávné vyúčtování ve svůj prospěch

 

 

 

Rozhodnutí:

 

            Disciplinární komise Asociace basketbalových rozhodčích střední Moravy (dále jen DK ABRStř.M) na svém zasedání dne 7.11.2007 v Olomouci projednala Váš případ a přijala následující stanovisko a rozhodnutí:

 

 

- za neoprávněné vyúčtování ve svůj prospěch, kterého jste se opakovaně dopustil ve funkci rozhodčího při utkáních OP mužů č.4 dne 21.9.2007 mezi BK Olomouc - SK UP BCM Olomouc a č. 13 dne 5.10.2007 mezi BK Olomouc – SKP BK Olomouc se uděluje disciplinární trest dle odst. 2.5, čl. 2 Provinění z oblasti delegace a účasti na utkáních „II. Přehled nejběžnějších provinění a trestů“ DŘ ČABR.

zaplacení pokuty ve výši 250,-Kč

 

Dále jste povinen vrátit klubu BK Olomouc přeplatek za jízdné osobním automobilem za vzdálenost 4x9km – celkem v Kč 36*3,50 = 126,-Kč. Jednatel klubu BK Olomouc sdělí kontaktní údaj (č. konta, adresu), kde je možno přeplatek uhradit.     

 

 

Odůvodnění:

            Z doložených podkladů vyplývá, že jste uvedl vzdálenost mezi obcí Zlínem a Olomoucí 80km, přičemž dle Rozpisu mistrovských soutěží 2007/2008 – viz. bod „c“ čl. 2.12.2 je v „plánovači tras“ dle http://supermapy.centrum.cz uváděna vzdálenost 70,68km – zaokrouhleně 71km. Jelikož jste se k „provinění“ i přes výzvu o zahájení disc. řízení a konání projednání nijak písemně ani osobní výpovědí (zdůvodnění) nevyjádřil rozhodla DK ABRStř.M jak výše uvedeno.

 

            Za projednání disciplinárního řízení s uložením trestu je účtován poplatek ve výši 50,-Kč (odst.1, čl. VII DŘ).

Peněžité plnění v celkové výši 300,-Kč Kč jste povinen uhradit do 8 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí na adresu ABRStř.M a to buď bankovním převodem nebo poukázkou  - bankovní spojení viz. výše, VS – 0305, KS 558. Vrácení přeplatku za neoprávněné jízdné jste povinen uhradit do 8 dnů po oznámení BK Olomouc kontaktních údajů k provedení platby.  

 

Dle odst.2, čl. III. DŘ  jste povinen doložit provedené peněžité úhrady na DK ABRStř.M.

 

            Proti rozhodnutí je možno podle odst. 1/, článku VI. DŘ podat  odvolání do 15 dnů od doručení rozhodnutí dle čl. VI. DŘ příslušné Dozorčí a odvolací komisi ČBF ABRStř.M prostřednictvím DK ABRStř.M.

Dle odst.9, čl. VI. DŘ nemá podané odvolání odkladný účinek. V souladu s odst.3 čl. VII. DŘ  je trest zaznamenán do evidence DK ABRStř.M.

 

 

Upozornění:

 

S odvoláním na odst.7 čl. V. DŘ upozorňujeme, že v případě nesplnění peněžitého plnění v termínu zde uvedeném následuje automaticky trest „zákaz výkonu funkce“ (ZVF) do doby úhrady peněžitého plnění.

 

 

Delegačnímu referentu ABRStř.M se ukládá, v případě nesplnění uloženého trestu provést „vydelegování“ provinilce z funkce rozhodčího na další utkání a provést náhradní delegace za jeho osobu.   

 

 

 

                                                                                   Milan  E r t l

 

                                                            předseda DK ABRStř.M

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

A jsme v balíku!!!

(čuřil, 30. 11. 2007 14:44)

A jsme v balíku!!! Bude na pivo